top of page

החזון

קרן הדרים מקדמת התחדשות עירונית פיזית וקהילתית באזור שוק תלפיות בחיפה, לשם חידוש מיקומה של שכונת הדר כמרכז עירוני פעיל ותוסס ולשם קידומה של הדר כשכונה שטוב לחיות בה.

הפרוייקט

קרן הדרים הינה שותפות ישראלית המשקיעה בהתחדשות עירונית פיזית וחברתית במרכז העיר הישן של חיפה. מודל העבודה הייחודי של הקרן מבוסס על שיתוף פעולה רב מגזרי עם קהילות מקומיות, עיריית חיפה, ארגוני מגזר שלישי הפועלים בשכונה, פילנתרופיה ואקדמיה. הקרן רוכשת, בונה ומשפצת בניינים ודירות ברחבי השכונה, על מנת להציע מגוון פתרונות דיור אטרקטיביים, בתמהיל מגורים מגוון הכולל מחירים בהישג יד ושכירות ארוכת טווח.

הפרוייקט

קרן הדרים הינה שותפות ישראלית המשקיעה בהתחדשות עירונית פיזית וחברתית במרכז העיר הישן של חיפה. מודל העבודה הייחודי של הקרן מבוסס על שיתוף פעולה רב מגזרי עם קהילות מקומיות, עיריית חיפה, ארגוני מגזר שלישי הפועלים בשכונה, פילנתרופיה ואקדמיה. הקרן רוכשת, בונה ומשפצת בניינים ודירות ברחבי השכונה, על מנת להציע מגוון פתרונות דיור אטרקטיביים, בתמהיל מגורים מגוון הכולל מחירים בהישג יד ושכירות ארוכת טווח.

האימפקט

קרן הדרים מחוייבת למדדים חברתיים וסביבתיים אותן היא מפתחת יחד עם בעלי העניין בשכונה, בהם מִנְהלת שכונת הדר, מועצת השכונה, קרן שח"ף, קהילות מקומיות ומומחים שונים. מודל 'חיים של עולם אחד' של ארגון Bio Regional  נבחר כמסגרת התייחסות הוליסטית, המארגנת את הערכים לאורם פועלת הקרן. המודל מחולק לעשרה ערוצי פעולה, אשר בכל אחד מהם אנו בונים מערכת של הגדרת מדדים המותאמים לשכונה, את אופן מדידתם ואת מועדי המדידה.
Anchor 1

משרדי ביונד

טל: 03-7502244

רוטשילד 13, תל אביב

משרדי פרוסיד

טל: 073-2552910

מדינת היהודים 89, הרצליה

צרו קשר

bottom of page