top of page

שותפים

אסטרטגיים

קרן שח"ף

ארגון ארץ-עיר

מרכז הגר

אוניברסיטת חיפה

הטכניון

המדעטק

Communit

העסקים והסוחרים בשכונה

שותפים לדרך

הקרן פועלת על בסיס שיתוף פעולה רב מגזרי לקידום שינוי משמעותי ורב-מערכתי, יחד עם עיריית חיפה, קהילות מקומיות, ארגוני מגזר שלישי הפועלים בשכונה, פילנתרופיה ואקדמיה.  

Anchor 1

משרדי ביונד

טל: 03-7502244

רוטשילד 15, תל אביב

משרדי פרוסיד

טל: 073-2552910

מדינת היהודים 89, הרצליה

צרו קשר

עיריה

מנכ״ל העיריה

שיקמונה

מנהלת שכונת הדר

משקיעים

קרן הדרים

פילנטרופיה

קהילות

ותושבים

מועצת השכונה

קהילות משימתיות

כפר הסטודנטים ובוגריו

קבוצות, עמותות וארגונים הפועלים בשכונה

bottom of page